Каталог продукції

Гарантійні умови

Загальні Гарантійні умови фірми ТОВ «Термо Проджектс Україна»

(в подальшому «ТПУ»), що стосуються повітряних та рідинних опалювачів та кондиціонерів (в подальшому – виробів), а також їх компонентів та принад, які постачаються для дообладнання транспортних засобів торгової марки «Webasto».

 1. Умовою визнання гарантійних претензій відповідно наведеним нижче положенням є те, що встановлення виробів проводилося у відповідності з діючими загальними інструкціями «Webasto/ТПУ» по установці, а також рекомендаціями або вказівками «Webasto/ТПУ» по встановленню для конкретного типу транспортного засобу, чи у відповідності з погодженим з «ТПУ» проектом. Гарантійне обслуговування забезпечується при наявності вірно заповненого гарантійного талону встановленого зразку. В протилежному випадку будь-які вимоги виключаються.
 2. Термін гарантії на автономні опалювальні пристрої, які встановлено в порядку дообладнання транспортних засобів, складає 2 роки, рахуючи з дня встановлення виробу чи дня введення в експлуатацію транспортного засобу (при установці виробу до цього дня без передачі кінцевому споживачу), але не більше 3 років з дати виробництва.
 3. Термін гарантійних зобов‘язань на кондиціонери, рефрижераторні системи складає 1 рік, рахуючи з дня їх встановлення (першої реєстрації транспортного засобу), але не більше 2 років з дати виробництва.
 4. Термін гарантійних зобов‘язань на вироби, які встановлені як штатне обладнання транспортних засобів, визначається виробником транспортного засобу.
 5. Протягом терміну гарантії «ТПУ» приймає на себе зобов‘язання відремонтувати або замінити на справні ті компоненти поставленого ним виробу, які, не дивлячись на належне поводження з цим виробом (на що повинно бути надано документальне свідоцтво) і на дотримання діючих інструкцій по встановленню (наявності сертифікатів і допусків на виконання робіт) і експлуатації, стали наслідком дефектів вихідного матеріалу чи неналежного виготовлення, повністю або в суттєвій частині непридатного для використання.
 6. До гарантійних зобов‘язань відносяться заміна запасних частин та вузлів з встановленням терміну обмеженої гарантії за виключенням вартості робіт по демонтажу з транспортного засобу та вартості транспортних витрат.
 7. «ТПУ» зобов‘язується надати сервісні послуги настільки швидко, як це можливо – безпосередньо чи через свого офіційного представника. О ймовірній тривалості ремонту клієнта інформують до початку ремонту. Замінені непридатні деталі та компоненти клієнту не повертаються. Всі претензії, висунуті на будь-якій правовій основі до ТОВ «ТПУ», чи його законним представникам (авторизованим установникам) відносно відшкодування будь-яких інших збитків, наприклад, витрат на ремонтні роботи, зняття і нове встановлення обладнання, транспортні витрати, збитки третім особам, а також матеріальні об‘єкти, які не входять в комплект несправного виробу, виключені. Зміни, які вносяться фірмою «Webasto» в конструкцію чи виконання виробів визначеної моделі, які були виконані після отримання замовлення у відношенні всього обладнання даної моделі, яка постачається, (які приводять до формальної невідповідності виробу, що постачається, замовнику) також не дають права на пред‘явлення гарантійних претензій.   
 8. Гарантійні зобов‘язання втрачають свою силу, якщо комплектація виробу була змінена шляхом встановлення неоригінальних деталей та компонентів, а також не були дотримані діючі інструкції по встановленню та експлуатації. Обґрунтована сама по собі гарантійна претензія не приймається, якщо можливості її задоволення були суттєво обмежені внаслідок неналежного поводження з виробом або будь-які його зміни, наприклад, шляхом видалення частини деталей та компонентів.
 9. Гарантійні зобов‘язання не розповсюджуються на вироби, які були встановлені і обслуговувалися в неавторизованих сервісах. Також гарантійному ремонту не належать вироби, які придбані за межами дилерської мережі «Webasto/ТПУ». Гарантійні зобов‘язання дотримуються при наявності вірно заповненого Гарантійного талону «Webasto/ТПУ». Гарантійні зобов‘язання не розповсюджуються на профілактичні роботи і технічне обслуговування. При втраті гарантійного талону дублікат не видається.
 10. Гарантійні зобов‘язання розповсюджуються на всі компоненти виробу, які входять в комплект постачання, ідентифікаційний номер якого вказано в Гарантійному талоні відповідного виробу, а також на всі приналежності, які вказано в графі «Додаткові приналежності» даного талону. Свічки розжарювання, лампи розжарювання, теплові запобіжники або їх плавкі вставки, щітки, фільтри пального, фільтри-осушувачі, природний знос, а також пошкодження, які виникли внаслідок некваліфікованого поводження з виробом, в тому числі використання палива, яке не відповідає вимогам ДСТУ, виключаються з гарантії.
 11. «ТПУ» знімає з себе відповідальність за зміну стану або експлуатаційних властивостей виробів, які сталися внаслідок їх неналежного зберігання, екстремальних (за межами вказаних в технічних характеристиках допустимих діапазонів) кліматичних і інших впливів. Гарантія не розповсюджується на дефекти, які базуються на конструктивних помилках або виборі непридатного матеріалу, якщо Клієнт, не дивлячись на заперечення, наполягає на такій конструкції чи використанні такого матеріалу.
 12. Умови або застереження відносно гарантійних зобов‘язань, які не відповідають поточним Гарантійним умовам або Загальним умовам продажу та постачання «ТПУ», незалежно від того, ким, коли і в якій формі вони встановлені, є недійсними. Претензії по гарантії беруться до уваги лише якщо вони заявлені в письмовій формі безпосередньо при виявленні з чітко сформульованою вимогою безоплатного усунення дефектів. Ремонт або заміна виробу не є приводом для подовження чи відновлення його гарантійного терміну.
 13. Належне оформлення гарантійної претензії, виставленої у відповідності з наведеними вище положеннями, передбачає, що на адресу «ТПУ» відправлено гарантійний талон, заповнений установником виробу, разом з компонентами, на які подається рекламація; при цьому третій екземпляр цього гарантійного талону (контрольний талон) повинен бути відправлений «ТПУ» відразу після встановлення виробу але не пізніше 30 календарних днів після встановлення.
 14. «ТПУ» висловлює готовність взяти на себе витрати по зняттю та встановленню виробу у відповідності з нормами проведення таких робіт, якщо не будуть порушені поточні Гарантійні умови, та якщо таке рішення «ТПУ», прийняте в кожному окремому випадку, не буде розглядатись в подальшому як постійно діюче зобов‘язання. Умовою цього є також те, що вказані роботи будуть виконані в сертифікованому сервісі.

Процедура гарантійних звернень до ТОВ «Термо Проджектс Україна».

 1. У випадку виявлення недоліків при експлуатації продукції «Webasto» Ви можете звернутись до:
 • ТОВ «ТПУ»;
 • Авторизованого сервісного центру «ТПУ» у Вашому регіоні;
 • Авторизованого дилера виробника Вашого транспортного засобу (у випадку, якщо транспортний засіб обладнано продукцією «Webasto» виробником транспортного засобу).
 1. Звернення щодо виявлених недоліків має бути надано не пізніше 30 днів з моменту виявлення дефекту.
 2. Дефекти нульового кілометру не підпадають під гарантійні терміни, тому звернення має бути виконане до початку експлуатації продукції «Webasto».
 3. Для звернення Вам знадобляться:
 • заповнений гарантійний талон на продукцію «Webasto»;
 • копія видаткової накладної на продукцію «Webasto» та/або на послуги по монтажу продукції «Webasto»;
 • детальний опис проблеми з якою Ви зіткнулися.
 1. У випадку, якщо Ваш транспортний засіб було обладнано продукцією «Webasto» безпосередньо виробником (OEM-постачання), Вам слід звернутися до авторизованого дилера виробника Вашого транспортного засобу для вирішення питань щодо гарантійних зобов’язань.
 2. У випадку, якщо Ваш транспортний засіб було обладнано продукцією «Webasto» у авторизованого дилера «ТПУ», Ви можете звернутись безпосередньо до дилера-установника, або будь-якого авторизованого сервісного центру «ТПУ», а також до ТОВ «ТПУ» для отримання інформації щодо контактних даних авторизованих дилерів в Україні.
 3. При зверненні до авторизованого сервісного центру «ТПУ» буде проведена повна діагностика та виявлення причин виявлених Вами недоліків. За результатами діагностики може бути виявлено:
 • У випадку виявлення дефекту нульового кілометру, ТОВ «ТПУ» бере на себе зобов’язання виконати заміну дефектної частини в максимально короткий проміжок часу. Заміна виконується лише після отримання дефектної частини ТОВ «ТПУ». Витрати по транспортуванню дефектних частин бере на себе ТОВ «ТПУ» за умови попереднього погодження способу транспортування з ТОВ «ТПУ».
 • У випадку, якщо по результатах діагностики виявлено, що Ваш випадок є гарантійним, то ТОВ «ТПУ» в особі його авторизованого сервісного центру бере зобов‘язання виконати ремонт виробу в максимально стислий термін. При заміні запчастин та виконанні ремонтних робот встановлюється гарантійний термін до 90 днів з дати виконання ремонтних робіт на виріб в цілому але не більше загального гарантійного  терміну. У випадку якщо гарантійний термін на виріб спливає раніше, то гарантія встановлюється тільки на замінені запчастини.
 • У випадку, якщо по результатах діагностики виявлено, що Ваш випадок не є гарантійним (сплив термін гарантійних зобов‘язань, порушені вимоги по монтажу, порушені умови експлуатації та т.ін.), Вам буде запропоновано виконання ремонту та орієнтовну вартість цього ремонту. При виконанні ремонту в авторизованому сервісному центрі ТОВ «ТПУ» на замінені частини та ремонтні роботи встановлюється гарантійний термін 12 місяців від дати виконання ремонту.
 1. ТОВ «ТПУ» залишає за собою право переадресувати по результатах діагностики Ваш гарантійний випадок до іншого авторизованого сервісного центру «ТПУ» з метою більш повного задовільнення Ваших потреб в ремонті продукції «Webasto», встановленої на Вашому транспортному засобі.
Потрібна допомога?
Якщо при виборі обладнання у Вас виникли складнощі, залиште повідомлення і наші менеджери із задоволенням Вам допоможуть.
Що саме Вас цікавить?
На яке авто необхідно підібрати обладнання?
Зворотній зв’язок